Om os...

Hodde-Tistrup Hallen er en selvejende institution, som blev indviet 1972 efter en stor lokal arbejdsindsats.

Hodde-Tistrup Hallen har en bestyrelse, og den daglige drift varetages af centerleder Torben Haahr, samt et mindre antal aflønnede hjælpere (rengøring, CAF, bogholder m.fl.)

Som meget andet, hvor borgerne har lagt frivilligt hjerteblod og kræfter i et projekt, så har Hodde-Tistrup Hallen stor opbakning i lokalbefolkningen. Dette lokale engagement afspejles bl.a. i antallet af faste frivillige hjælpere gennem året, og det synliggøres ved den årlige “hjælper”-komsammen.

Hodde-Tistrup Hallen er et af Tistrup Bys naturlige mødesteder, og særligt efter at kroen nord for byen lukkede. Hallen bruges således meget som samlingssted, både i det foreningsrelaterede, men også til anden mødevirksomhed – fx.  uddannelse på IT for ikke-vante IT-brugere mm.

Hallen er ikke alene et “aktiv” for Tistrup og omegn – hallen er aktiv.

Hodde-Tistrup Hallen, er stedet hvor det kun er fantasien som sætter grænser. Vi hjælper gerne med jeres kursus, trænings ophold, møder osv. Og sammensætter en special syet program som lige passer til jeres privat/firma event.

BESTYRELSEN    
Formand Niels Jørgen Sunesen 26846828
Næstformand Arthur Hvelplund 29228559
Kasserer Jens Ejner Antonsen 28949842
Sekretær Bjørn Jønsson 51615321
  Henry Koch 20246910
  Berit Tved 30324625
THGU/rep. Arthur Hvelplund 29228559
TB/rep. Carsten Mortensen 20613410
TCM/rep. Michel Gram Nielsen 42390731
Hodde/rep Ole Haahr 30629990

 

MEDARBEJDER      
Centerleder Torben Haahr 75299063 post@hthallen.dk
Køkkenleder Trine Elbæk Jensen 92437566 kokken@hthallen.dk
Rengøring Rocio Hiquera    
Bogholder Grethe Deibjerg