Om os...

Hodde-Tistrup Hallen er en selvejende institution, som blev indviet 1972 efter en stor lokal arbejdsindsats.

Hodde-Tistrup Hallen har en bestyrelse, og den daglige drift varetages af centerleder Torben Haahr, samt et mindre antal aflønnede hjælpere (rengøring, CAF, bogholder m.fl.)

Som meget andet, hvor borgerne har lagt frivilligt hjerteblod og kræfter i et projekt, så har Hodde-Tistrup Hallen stor opbakning i lokalbefolkningen. Dette lokale engagement afspejles bl.a. i antallet af faste frivillige hjælpere gennem året, og det synliggøres ved den årlige “hjælper”-komsammen.

Hodde-Tistrup Hallen er et af Tistrup Bys naturlige mødesteder, og særligt efter at kroen nord for byen lukkede. Hallen bruges således meget som samlingssted, både i det foreningsrelaterede, men også til anden mødevirksomhed – fx.  uddannelse på IT for ikke-vante IT-brugere mm.

Hallen er ikke alene et “aktiv” for Tistrup og omegn – hallen er aktiv.

Hodde-Tistrup Hallen, er stedet hvor det kun er fantasien som sætter grænser. Vi hjælper gerne med jeres kursus, trænings ophold, møder osv. Og sammensætter en special syet program som lige passer til jeres privat/firma event.

Medlem

BESTYRELSEN
Formand Carsten Mortensen 20613410
Næstformand Bjørn Jønsson 51615321
Kasserer Jens Ejner Antonsen 28949842
Sekretær Bjørn Jønsson 51615321
Medlem Henry Koch 20246910
Medlem Thomas Alnor 25222552
THGU/rep. Laura Ullerup
TB/rep. Cammilla Rosendahl Kjær 24 83 96 55
TCM/rep. Tonni Nikolajsen 29805616
Hodde/rep Ole Haahr 30629990

 

MEDARBEJDER
Centerleder Torben Haahr 75299063 post@hthallen.dk
Køkkenleder Trine Elbæk Jensen 92437566 kokken@hthallen.dk
Rengøring Rocio Hiquera
Bogholder Grethe Deibjerg