Hodde Forsamlingshus blev en del af Hodde-Tistrup hallen i 2013. Ved at sammenlægge de 2 enheder, kunne man opnå stordrifts fordele på begge lokationer og samtidig sikre at der fortsat ville være et lokalt samlingspunkt i Hodde.

Hodde & Tistrup har siden kommune sammenlægningen i 1970, har været en integreret enhed med fælles faciliteter i Tistrup – skole, idrætshal, foreninger osv., så det god mening at man sammen drev de 2 lokationer.

For at yderligere styrke samarbejdet, har Hodde Sogneforening som en del af aftalen, forpligtiget sig til at medvirke til at skabe aktiviteter i huset, herunder badminton, møder & andre kulturelle begivenheder. Desuden medvirker Sogneforeningen som en aktiv med spiller i den fortsatte udvikling af forsamlingshuset, og har en foreningsplads i bestyrelsen for Hodde-Tistrup Hallen.

Alt booking & drift håndteres af Hodde-Tistrup hallen