Indstillinger til Hodde Tistrup Prisen 2023

  1. Tistrup krocket og Krolf klub

Tistrup krocket og Krolf klub har haft 40 års jubilæum i 2023 og står godt rustet til 2024 med nye tiltag.

Ny 24 hullers krolfbane er lige etableret og der er kommet 14 nye medlemmer til klubben.

Der er et godt sammenhold og hyggeligt at komme i klubhuset 

2, Tistrup-Hodde Lokalhistoriske arkiv

De arbejder stabilt, metodisk og roligt for at bevare vores lokal historie. Uden mange penge eller opmærksomhed, får de kategoriseret dokumenter & billeder om vores alle samens fortid, oppe under taget på det gamle alderdomshjem. De tager imod hvad de får ind af diverse materialer og får det arkiveret de rette steder, og ikke mindst arbejder de på en digitalisering af materialet. De fortjener en hånd for deres arbejde for lokalområdet i Hodde & Tistrup.

 Arkivet består af Britta Nielsen, Jørgen Høj, Egon Pedersen, Kjeld Søndergaard. Niels Møller, Ansgar Hansen og ikke mindst Svend Svendsen som gennem en årrække har ledet arkivet og nu overgivet stafetten som leder til Britta, uden at han er stoppet i arkivet. En stor tak til dem alle.